Toten Transport AB har haft förnyelserevision av ISO 9001 och ISO 140001 enligt 2015 års standard, certifieringsorgan är det ackrediterade C1 Certification AB. Vi har erhållit nya certifikat som gäller till 2027-05-21. Fram tills dess kommer revidering av ledningsteamet göras en gång per år.