Toten Transport følger nøye med på Corona-situasjonen og har tydelige og strenge retningslinjer som etterfølges.

Transport er en samfunnskritisk funksjon og vi har innført strenge retningslinjer for å redusere risiko for smittefare i og utenfor selskapet. Vi forholder oss til enhver tid til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Statens helsetilsyn og har innført tydelige rutiner/restriksjoner ved lasting og lossing på våre terminaler, henting/levering av varer hos våre kunder, tiltak for renhold og håndhygiene, begrenset tilgang til våre kantiner og møter/reisevirksomhet i jobb er begrenset til det absolutt nødvendige.