Drivmedelstillägg DMT

Drivmedelstillägg är ett tillägg på frakten pga. förändrade drivmedelspriser. Justeringen sker månadsvis och ändringen är baserat på föregående månads genomsnittliga dieselpris.

Vid frågor ang. vilket DMT som gäller för era transporter, vänligen se aktuellt avtal eller kontakta ert Toten-kontor. 

Aktuellt drivmedelstillägg:

Maj 2024

INRIKES/UTRIKES GÖTEBORG

KONTINENT/VÄSTERÅS

31,3%

8,3 %