INCOTERMS 2020

I samband med nationella och internationella transporter, definierar Incoterms® – bland annat när risken övergår mellan köpare och säljare, och vilken av parterna som bär kostnaderna under transporten. Val av leveransvillkor skall stå angivet i handelsfaktura.