NSAB 2015

Vad är NSAB

Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB) reglerar formen för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter innefattande speditörens ansvar. Detta har blivit förhandlat fram mellan Nordiskt Speditörsförbund och organisationer som representerar  transportköparna i de 4 nordiska länderna. Alla uppdrag hos Toten Transport utförs enligt reglerna i NSAB.