REKLAMAtion

Vi levererar effektiva, smarta och kostnadseffektiva transporttjänster med hög kvalitet i alla led. Skulle trots det uppstå skador, avvikelser eller brister ska du gå till väga på följande sätt.

Avvikelser vid mottagandet, synliga skador eller brister.                            Som mottagare är ni skyldig att besiktiga godset och kontrollera att det har levererats i gott skick och i rätt mängd innan ni skriver på fraktsedeln/CMR för mottagande. Om gods saknas eller är skadat vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln/CMR. Chauffören bör skriva under anmärkningen, vi kontaktar Er när vi får besked om detta.

Avvikelser vid uppackning, osynliga skador eller brister vid mottagande. Om skada upptäcks vid uppackning ska vi meddelas omedelbart. Vänligen kontakta ert Toten-kontor via e-post

Vänligen notera att ersättningskrav endast kan riktas till oss från vår kund. Om ni inte har beställt transport genom oss måste ni kontakta er leverantör som sedan får åtgärda reklamationen. Alla reklamationsärenden hanteras enligt NSAB 2015. Observera att handläggningstiden för reklamationer kan variera. Om det finns varuförsäkring skall ni begära ersättning ur denna i första hand.

Har ni andra frågor eller funderingar kring reklamation vänligen kontakta ert Toten-kontor:
Göteborg: info.gbg@toten-transport.se
Västerås: post@toten-transport.se