VALUTATILLäGG

Grund för valutatillägg
När vi levererar transport tjänster som sträcker sig utanför landgränserna är kostnaderna i främmande valuta medans intäkt huvudsakligen är i SEK. Därför är det infört ett valutatillägg som beräknas på fraktpris, som är specificerat på en egen linje i fakturan från oss. Valutatillägget uppdateras varje månad, och ändras om valutakurserna stiger eller sjunker.

Aktuellt valutatillägg

Juni 2024

EUR €

DKK

19,5%

19,3%