Code of Conduct

En uppförandekod (Code of Cunduct) är riktlinjer för hur en organisation skall bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt riktigt sätt.

Vi menar att etiska riktlinjer skall vara  tillgänglig, göras känt och regelbundet användas till reflektion både hos de anställda och i ledningen. 

Med att ha dessa etiska riktlinjer är målet att vidare utveckla gott förhållningsätt och god praxis.