HISTORIEN

Vår historia startade 16 maj 1975 i Norska tätorten Raufoss då åkerier som under den tiden körde för Raufoss Ammunitionsfabriker ingick ett samarbete som blev starten till Toten Transport AS.

Bolaget växte och 1987 startade vi ytterligare ett kontor i Brummunddal, ca 4,5 mil från Raufoss.

Vid millennieskiftet år 2000 köpte Toten Transport en del av Fridtjof Kristiansen AS i Oslo, firman bytte namn till Toten Transport AS i 2010.

1 maj 2001 etablerades Multisped AS tillsammans med LRN Transport AS och Schenker AS.

2001 etablerades Toten Transport AB i Sverige.

2003 förvärvades Gods & Bil AS i Stokke, sedan 2010 har namnet ändrats till Toten Transport AS avd. Stokke.

Det finska dotterbolaget Toten Transport OY öppnades 2012 och har sitt kontor i Kållby(Kolppi).

För att stå bättre rustat mot konkurrensen från Öst-Europa, förvärvades Nordcarrier AS år 2017 som hade tre självständiga dottersällskap i Estland, Lettland och Litauen. Dessa ligger idag under Toten Transport Oslo.

2013 utökade vi vår verksamhet  i Trondheimsområdet då Trondheimsterminalen AS startades.

Den 1. januari 2017 etablerades Toten Transport sig i Danmark. Toten Transport Danmark AS är ett dotterbolag till Toten Transport Oslo. Bolaget är placerat i Horsens.

För att utveckla verksamheten i Sverige förvärvades hela GDL AB:s utrikesavdelning  den 1 januari 2021 med kontor i Göteborg och Helsingborg, inklusive aktiemajoriteten i dotterbolaget Jalog AB. Idag består Toten Transport AB av kontor i Göteborg och Västerås.

Toten Transport förvärvade aktiemajoriteten i firma Jakobsen Transport AS i Kopervik den 1 januari 2023.