ISO/kvalitet och miljö

Vi är certifierade inom kvalitét, miljö och AEO

Kvalitet

ISO 9001

Toten Transport AB s övergripande mål är att motsvara kunders förväntningar på företaget som en pålitlig aktör av inrikes och gränsöverskridande transporter. Konceptet i sin helhet och medarbetarnas kompetens skall uppfattas som uttryck för kvalitet. Vårt anseende grundläggs genom våra arbetsinsatser och genom vår attityd till kvalitet. Läs mer i vår verksamhetspolicy.

AEO 
Vi är AEO-certifierade. Det är ett partnerskapsprogram mellan tullmyndigheten och de ekonomiska aktörerna, baserat på internationellt erkända standarder. 

 

MiljÖ

ISO 14001

Vår ambition är att genom ett aktivt bedrivet miljöarbete minimera negativ miljöpåverkan från produkter, processer och tjänster. 

På nedan länkar kan ni se våra certifikat och läsa mer om vår verksamhetspolicy.