E6 har rast sammen ved Stenungsund i Sverige den 23. september 2023, dette kommer til å påvirke trafikken over flere måneder. Trafikkaos er forventet, tungtrafikken ledes via E45 Trollhättan, noe som betyr en omvei på flere mil. Dette medfører forsinkninger og økte kostnader.

E6 has collapsed at Stenungsund in Sweden on 23. September 2023, this will affect traffic for several months. Traffic chaos is expected, heavy traffic is diverted via E45 Trollhättan, which means a detour of several miles. This causes delays and increased costs.