E6 har rasat samman vid Stenungssund den 23 september 2023, detta kommer påverka trafiken under lång tid, trafikkaos väntas, tunga trafiken leds om via andra vägar. Detta medför förseningar och ökade kostnader.
Trafikverket bedömde i februari 2024 att återställningsarbetet skulle vara klart hösten 2024, alternativt vid nyåret 2025.