Som en del av vårt arbeid med å oppnå lavere miljøutslipp bestilte vi i fjor elektriske trucker til vår terminal på Raufoss.
Etter en anbudsrunde ble det Toyota Material Handling som vant oppdraget.
Vi bestilte 2 stk 2 tonns trucker og 7 stk 3,5 tonns med lange gafler, hvorav en med ekstra bredt gaffelbord.
I løpet av sommeren har truckene ankommet slik at vi nå i september kunne markere overgang til elektrisk truckdrift på terminal Raufoss.
Overgangen til elektriske trucker gir en besparelse i utslipp på om lag 400 kg Co2 pr dag, vi regner med å få lavere driftskostnader og vi får en stille terminal med moderne og sterke trucker. Ladestasjon er ferdigstilt og erfaring så langt er at litiumbatteriene har bra kapasitet.
Bildet viser noen av truckene oppstilt og klare ved markeringen. Toyota var godt representert med salgs og teknisk personale, og de spanderte kake og kaffe på alle som kom og deltok i markeringen